سوالات هدیه ها ششم

5. خداوند در قرآن درباره یکتایی و یگانگی خود چه می فرماید؟  جواب: « لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا » اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایان دیگری بود، آسمان و زمین به هم می ریخت.

 

 6.  آیه ی « لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا » مربوط به کدام سوره ی قرآنی است ؟  جواب: سوره ی انبیا/ آیه 22

 

 7. خداوند در کدام سوره و کدام آیه وجود خدایان دیگر را نفی می کند ؟  جواب: سوره انبیا، آیه ی 22 

 

 8. چه چیزی نشان می دهد که فقط یک خدا جهان را اداره می کند؟ جواب: نظم و هماهنگی میان پدیده های جهان

 

 9. اگر خدایی غیر از الله بود ، چه اتفاقی می افتاد ؟  جواب:   آسمان و زمین به هم می ریخت و او برای اثبات خود یک نفر را بری انسان ها می فرستاد.

 

 10. امام علی (ع) درباره ی اثبات یگانگی خداوند به امام حسن(ع) چه فرمود؟ جواب: پسر عزیزم! بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت، پیامبران او نزد تو می آمدند.

 

 

 

درس 2 « تنها تو را می پرستیم »

 

 1-جمله ی « تنها تو را می پرستیم » با کدام آیه ارتباط دارد؟  جواب: سوره حمد، آیه ی 5 : « ایّاک نعبد »

 

 2- مشرکان مکّه برای جلوگیری از پیشرفت اسلام چه کردند؟  جواب: 1- آزار و اذیّت مسلمانان 2- به پیامبر پیشنهاد دادند که یک سال تو خدایان ما را بپرست و سال دیگر ما خدای تو را می پرستیم.

 

  3- جواب پیامبر(ص) در برابر پیشنهاد بت پرستی مشرکان چه بود؟  جواب: حاضر نشد لحظه ای در برابر بت های سنگی سر فرود آورد و فرمود: « پناه بر خدا که بخواهم چیزی را همتای او قرار دهم.»

 

 4- بعد از ماجرای پیشنهاد بت پرستی مشرکان به پیامبر کدام سوره ی قرآنی  نازل شد و پیامبر برای ابلاغ آن به کجا رفت؟  جواب: سوره کافرون  ، مسجد الحرام

 

  5- شأن نزول یا علت نازل شدن سوره ی  « کافرون » چه بود؟  جواب: هنگامی که مشرکان به پیامبر پیشنهاد دادند که یک سال تو خدایان ما را بپرست و سال دیگر ما خدای تو را می پرستیم.

 

 6- پدر مومنان و خداپرستان کیست؟  جواب: حضرت ابراهیم (ع)

 

 7- چرا حضرت ابراهیم (ع) را پدر خداپرستان نامیده اند؟  جواب: چون برای دعوت مردم به خداپرستی تلاش  بسیاری کرد.

 

 8- خداوند در کدام سوره و آیه ی قرآنی حضرت ابراهیم (ع) را پدر مسلمانان نامیده است؟  جواب: سوره ی حج / آیه ی 78

 

 9- این سخن از کیست؟ « پرستیدن این بت های بی جان چه سودی برای شما دارد... »  جواب: حضرت ابراهیم (ع)

 

 10- سوره ی کافرون چند آیه دارد و در کجا نازل شده است؟  جواب: 6 آیه و در مکّه نازل شده است.

 

 11- پیامبر اکرم (ص) در سوره ی  « کافرون » چه پیامی به کافران می دهد؟  جواب:  « دین شما برای خودتان و دین من برای خودم »

 

 12- حضرت ابراهیم با چه کاری ضعف و ناتوانی بت پرستان به مردم نشان داد؟  جواب: هنگامی که بت ها را شکست و تبر را بر دوش بت بزرگ گذاشت.

 

 13- این دو بت پرست معروف چه ارتباطی با حضرت ابراهیم (ع) دارند؟       آزر:  جواب: عموی ابراهیم (ع) و بت تراش معروف       نمرود :  جواب:  پادشاه بت پرست و ظالم زمان حضرت ابراهیم (ع)

 

14- با توجّه به آیه ی 32 سوره ی ابراهیم چه کسی شایسته ی پرستش و عبادت است؟ چرا؟  جواب: خدا، زیرا آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آب و باران نازل کرد و به وسیله ی باران انواع محصولات برای روزی انسان ها از زمین خارج ساخت.

 

 

 

درس 3 « جهان دیگر »

 

1- به ترتیب مراحل زندگی انسان را بنویسید.   جواب: جنینی( نه ماه در شکم مادر )، کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگ سالی، پیری و کهن سالی.

 

 2- اوّلین و آخرین مرحله ی زندگی انسان را بنویسید.   جواب: جنینی و پیری و کهن سالی

 

3- آیا زندگی انسان پس از مرگ پایان می یابد؟   جواب: خیر، چون وارد مرحله ی دیگری و حیات پس از مرگ می شود.

 

 4- زندگی برتر و زندگی اصلی ما کدام است؟   جواب: زندگی در آن جهان ( جهان آخرت )

 

 5- زندگی در دنیا و آخرت را باهم مقایسه کنید.   جواب: زندگی دنیا ، محدود است و روزی به پایان می رسد؛ امّا زندگی آخرت همیشگی است . در این دنیا مردم فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند.

 

 6- چه کسانی در آتش جهنم گرفتار خواهند شد؟   جواب: کافران و مجرمان

 

 7- قرآن در جواب به مردی کافری که با آوردن یک مشت استخوان پوسیده ، قیامت را انکار می کرد، به پیامبر چه فرمود ؟   جواب: ای پیامبر بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است ، استخوان های پوسیده را زنده می کند. ( سوره یس/ آیه 78 و 79)

 

 8- چه کسانی نسبت به قیامت شک دارند؟   جواب: کسانی که قدرت خداوند را خیلی کم می شمارند.

 

 9- خداوند برای کسانی به قیامت و قدرت خدا شک دارند چه می فرماید؟ در کدام سوره؟   جواب: آیا آفرینش دوباره ی شما در قیامت سخت تر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را بر پا کرده است؟ ( سوره نازعات، آیه 27)

 

  10- کسانی که به قیامت شک دارند ، کدام صفت خداوند را نادیده می گیرند؟   جواب: قدرت خدا

 

 درس 4 « یاد آن روز بزرگ »

 1- دو آیه ای که پیامبر آن را برای مردی « به منزله ی فراگرفتن خوب دین » می شمارد ، کدام است؟   جواب: دو آیه ی آخر سوره ی زلزال

2- چند سوره ی قرآن را که در آن ها به قیامت اشاره شده است ، اشاره کنید؟   جواب: در بیشتر سوره های قرآن: تکویر، حمد، قیامت، واقعه، زلزال و...

 3- با توجّه به دو آیه ی آخر سوره ی زلزال پاسخ دهید؟

عربی: جواب: فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره.

 

معنی:   جواب: هرکس ذره ای کار نیک کند، نتیجه ی آن را می بیند و هرکس ذره ای کار بد کند، نتیجه  ی آن را می بیند.

مفهوم این آیات:  جواب: نشان دهنده و اثبات روز قیامت

 

4- قرآن کریم با بیان چه مطالبی انسان قیامت را به یاد انسان ها می اندازد؟ جواب: با بیان نعمت های بهشتی ، عذاب جهنم، گفت و گوی بهشتیان و جهنّمیان و...

 

5-  خداوند در کدام آیه سورره ی قرآن و با چه نامی از قیامت یاد می کند؟ جواب: آیه ی 4 سوره ی حمد ، با نام یوم الدِین

 

6- دانش آموزی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد در برخورد با هم کلاسی های خود چگونه رفتار می کند؟ جواب: به جهت ایمان به روز حساب و قیامت، باعث ناراحتی آن ها نمی شود، غیبت نمی کند، گناه نمی کند و...

 

7- بسیاری از گناهان مردم به خاطر ..................... است.    جواب: از یاد بردن قیامت.

 

درس 5 « شتربان با ایمان »

 

1- صفوان که بود و کارش چه بود؟    جواب: یکی از یاران امام کاظم (ع) بود و کارش کرایه دادن شتر به مردم بود.

2- این فرمایش امام کاظم (ع) خطاب به چه کسی و درباره ی چه مسئله ای بود؟

   « هرکس زنده ماندن ستمگران را بخواهد، از آنان است و در آتش دوزخ خواهد سوخت. »

 

جواب: خطاب به صفوان ، درباره ی کرایه دادن شتر به هارون

 

3- آیه ی « محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم » به چه معنی است و مفهوم آن چیست؟

جواب: « محمد (ص) و یارانش در برابر دشمنان ایستادگی می کنند و با یکدیگر مهربان و نیک رفتارند »  توصیه به دوری از دشمنان دین خدا و مهربانی با اهل ایمان

 

4- تولّی و تبری چیست؟ جواب: تولی یعنی دوستی با دوستان خدا  و تبری یعنی دوری و بیزاری جستن از دشمنان خدا

 

5- مفهوم تبری در زندگی کدام پیامبر بیشتر ذکر شده است؟  جواب: حضرت ابراهیم، هنگامی که آزر عمو و سرپرستش دست از بت پرستی برنداشت از او بیزاری جست.

 

6- ماجرای حضرت ابراهیمن و بیزاری جستن آن حضرت از سرپرستش در کدام سوره و آیه ی قرآن آمده است؟  جواب: سوره توبه آیه ی 114

 

7- روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی چه روزی است؟  جواب: روز 13 آبان، روز دانش آموز 

 

8- روز 13 آبان چه ارتباطی با تبری دارد؟  جواب: در این روز مردم ایران بیزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر آمریکا و اسرائیل اعلام می کنند.

9- پیام آیه ی 29 سوره ی فتح چیست؟  جواب: تولی و تبری، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان دین خدا

 

10- چه حادثه ای موجب شد که روز 13 آبان را روز دانش آموز بنامند؟  جواب: به علت بیزاری جستن دانش آموزان و دانشجویان انقلاب اسلامی ایران از آمریکا و تسخیر لانه ی ( سفارت) جاسوسی آمریکا

 

11- غیر از روز 13 آبان چه مناسبت های دیگری را می شناسید که در آن ها ما بیزاری خود را از دشمنان اسلام اعلام می کنیم؟  جواب: روز قدس، روز 22 بهمن و...

درس 6 « سرور آزادگان »

 

1- نوجوانی 14 ساله که با رشادت تمام در واقعه ی کربلا شهد شهادت را نوشید ؟ جواب: قاسم

 

2-کدام امام با نقسه ی معاویه به شهادت رسید؟ جواب:امام حسن (ع)

 

3-معاویه در چه سالی از دنیا رفت وچه کسی را جانشین خود قرار داد ؟

 

جواب:در سال 60 هجری قمری از دنیا رفت و پسرش یزید را جانشین خود قرار داد.

 

4- این سخن از کیست و چه موقعی ایراد شده است؟ « وای بر اسلام که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است.»   جواب: از فرمایش امام حسین (ع) ، به هنگام به حکومت رسیدن یزید

 

5- هدف قیام امام حسین (ع) چه بود؟  جواب: اصلاح امت جدش و امر به معروف و نهی از منکر

 

6- تاریخ  و مکان شهادت امام حسین و تعداد یاران ایشان را بنویسید.  جواب: شهادت ایشان به تاریخ دهم محرّم سال 61 هجری با 72 تن از یارانش در صحرای کربلا

 

7- از نام های صحرای کربلا است.  جواب: نینوا ، طف، عموراء ، حیر و حایر، عَقر و...

 

8- نتیجه ی قیام امام حسین (ع) چه شد؟  جواب: بیداری امت اسلامی و قیام هایی با الگو گرفتن از قیام امام حسین (ع)

 

9- پیام رسلان کربلا که بود؟  جواب:  حضرت زینب(س)

 

10- درباره ی کودکان و نوجوانانی که در حماسه ی کربلا حضور داشتند ، بنویسید.

 

جواب: 1- قاسم بن حسن المجتبی(ع) که مشهور این است که 14 ساله بود.

2- عبدالله بن الحسین؛ طفل شیرخوار. که ظاهراً همان علی اصغر می باشد.

3- عبدالله بن الحسن،کودک نابالغ امام حسن مجتبی(ع) که کنار امام حسین(ع)به شهادت رسید. 4- دو پسر کوچک مسلم بن عقیل  5- طفلان زینب  و....

 

11- جمله ی معروف امام حسین (ع) درباره ی بیعت با یزید چیست؟ جواب: هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند.

 

درس 7 « سیمای خوبان »

 

1- کتاب راهنمایی و هدایت مردم چیست؟ جواب: قرآن

 

2- بهترین راه هدایت بشر چیست؟     جواب: معرفی الگوهای برتر و انسان های نمونه

 

3- نام دیگر آیه ی 33 سوره ی احزاب چیست؟  جواب: آیه ی تطهیر

 

4- معنی و مفهوم آیه ی « انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا » چیست؟  جواب: « همانا خدا اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر کند. »  - بیانگر پاکی و معصومیت 14 معصوم و امامان

 

5- کدام امام هنگام مسافرت خویشاوندی خود را با پیامبر(ص) بازگو نمی کرد؟   جواب: امام سجاد (ع)

 

6- چرا خداوند در قرآن امامان بزرگوار را مورد ستایش قرار داده است؟  جواب: چون مهربان و خوش اخلاق بودند. خطای دیگران را به راحتی می بخشیدند. از کسی کینه به دل نمی گرفتند. اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشیدند و آنان را سرزنش نمی کردند....

 

7- وظیفه ی ما در برابر امامان چیست؟  جواب: اطاعت

 

8- معنی اصلی و مبارک امامان را بنویسید.

درس هشتم(( دوران غیبت))

1- وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد به آن ها چه فرمود؟ ص36

2- چرا دشمنان اهل بیت می خواستند امام زمان را در کودکی به قتل برسانند؟ ص36

3- وقتی دشمنان اهل بیت از تولّد نوزادی که حکومت آن ها را از بین خواهد برد آگاه شدند، چه کردند؟ ص36

4- امام زمان در چه زمانی به دنیا آمدند؟ ص36

5- امام زمان در چه زمانی غایب شد و چه زمانی ظهور می کند؟ ص36

6- امام زمان چند یار خاص از عالمان دینی داشتند؟ ص36

7- آیا پس از آن چهار نفر ایشان افراد خاصی را با نام مشخّص به عنوان جانشین خود معرفی کرده است؟ ص36

8- یکی از جانشینان در روزگار ما چه کسی بود؟ ص36

9- مردم ایران به رهبری امام خمینی به چه کاری دست زدند؟ ص36

10- چرا مردم ایران از امام خمینی پیروی می کردند؟ ص36

11- ما برای آگاهی از احکام دینی به چه کسانی باید مراجعه کنیم؟ ص37ص37

12- ولی فقیه چگونه به اداره‌ی امور جامعه می پردازد؟ ص37

1- وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد به آن ها چه فرمود؟ ص36

2- چرا دشمنان اهل بیت می خواستند امام زمان را در کودکی به قتل برسانند؟ ص36

3- وقتی دشمنان اهل بیت از تولّد نوزادی که حکومت آن ها را از بین خواهد برد آگاه شدند، چه کردند؟ ص36

4- امام زمان در چه زمانی به دنیا آمدند؟ ص36

5- امام زمان در چه زمانی غایب شد و چه زمانی ظهور می کند؟ ص36

6- امام زمان چند یار خاص از عالمان دینی داشتند؟ ص36

7- آیا پس از آن چهار نفر ایشان افراد خاصی را با نام مشخّص به عنوان جانشین خود معرفی کرده است؟ ص36

8- یکی از جانشینان در روزگار ما چه کسی بود؟ ص36

9- مردم ایران به رهبری امام خمینی به چه کاری دست زدند؟ ص36

10- چرا مردم ایران از امام خمینی پیروی می کردند؟ ص36

11- ما برای آگاهی از احکام دینی به چه کسانی باید مراجعه کنیم؟ ص37

12- ولی فقیه چگونه به اداره‌ی امور جامعه می پردازد؟

 

 

۱ - نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد نشانه ی چیست؟توضیح دهید

۲ - ٢ نمونه از نظم و هماهنگی در جهان آفرینش را بنویسید.

۳ - داستان نازل شدن سوره کافرون را مختصر و کوتاه بنویسید.

۴ - ٢ تفاوت مهم زندگی دنیا و آخرت را بیان کنید؟

۵ - جای خالی را با کلمه مناسب پر کن.

الف ) بسیاری از گناهان مردم ، به خاطر از یاد بردن .......................................است.

ب) خدا در سوره ی حمد ، با نام ...................................... از قیامت یاد کرده است.

ج) ..................یعنی دوستان خدا را دوست بداریم و ........................... یعنی با دشمنان خدا دشمن باشیم و از آنها بیزاری بجوییم.

۶ - مفهوم آیه ٢۹ سوره ی فتح چیست؟

«محمد رسول خدا و یارانش ، در برابر دشمنان کافر ، سرسخت و استوار ، و با یکدیگر مهربان و نیک رفتارند.»

۷ - خدا در قرآن ، در جواب مردی که پرسید خدا چگونه استخوان های پوسیده را زنده می کند ، چه فرموده است؟

۸ – کدام گزینه نشان دهنده وجود یک خدای یکتاست؟

الف – نظم و هماهنگی بین ستارگان                                     ب – اگر خدا شریکی داشت ، رسولان او نزد ما می آمدند.

ج - نظم و هماهنگی بین آسمان و زمین                 د – همه ی موارد

۹ – اگر یک کشتی دو ناخدا داشته باشد ، چه اتفاقی می افتد ؟

۱۰ – از کدام یک از پیامبران الهی در قرآن با نام پدر مؤمنان یاد شده است؟

الف – حضرت محمد (ص)                     ب – حضرت عیسی (ع)                         ج –حضرت ابراهیم (ع)           د – حضرت موسی (ع)

۱۱ – داستان بت شکنی حضرت ابراهیم(ع) را در چند سطر بنویس.     

۱۲ – با توجه به آیه ی زیر چه کسی شایسته پرستش و عبادت است ؟ چرا؟

« خداوند است که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آب باران نازل کرد و به وسیله ی باران ، انواع محصولات برای روزی شما از زمین خارج ساخت.....»

۱۳ – زندگی اصلی ما در ........است.

الف – دنیا                              ب – برزخ                                             ج- جهان آخرت                     د – قیامت

/ 0 نظر / 2991 بازدید