نکات مهم ریاضی هفتم

2-برای محاسبه ی مجموع اعداد طبیعی پشت سرهم از عدد 1 تا عددی دلخواه،از رابطه ی

زیر استفاده میکنیم.(نام این فرمول گاوس نام دارد)

                      1+2+3+…..n=n*(n+1)/2

 

3-برای محاسبه ی  میانگین اعداد پشت سر هم کافی است میانگین اعداد

ابتدایی و انتهایی را حساب کنیم.

م:میانگین اعداد صحیح 22-تا 48را بدست آورید.

 

4-برای محاسبه ی اعداد طبیعی فرد از 1 تا عددی دلخواه مانند (م)،نصف (م+1)را در خودش ضرب می کنیم.

 

5-برای محاسبه ی تعداد قطر های یک چند ضلعی ازرا بطه ی زیر استفاده

می کنیم:

(تعداد ضلع-3)*تعداد ضلع ها تقسیم بر 2=تعداد قطر ها

 

 

 

فرمول پاره خط:-6

تقسیم بر2(1-تعداد نقطه ها)*تعداد نقطه ها=تعداد پاره خط ها

 

7-الویت حساب عملیات های ریاضی:

1-پرانتزها:از داخلی ترین پارانتز شروع میکنیم.

2-ضرب و تقسیم:الویت با سمت چپ

3-جمع و تفریق

/ 1 نظر / 668 بازدید
دیدار

سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... خوشحال می شویم به دیدار ما بیایید و شما هم دیداری شوید wwww.30you.ir بی صبرانه منتظر دیدارتان هستیم