سوالات علوم

1-چرا انسان ها به فکر ذخیره ی اطلاعات به روشهای جدید بودند؟

2-تفاوت مواد طبیعی ومصنوعی چیست با مثال؟

 

3-کاغذ یک ماده......... است که ماده اصلی آن ......... است.

 

4-از مواد زیر چرا در کاغذ سازی استفاده میکنند؟

 

پلاستیک................کلر........... رنگ............نشاسته..............گچ..........

 

3-قطع بیش ازحد درختان چه آسیبی به چرخه ی طبیعت میرند؟

 

4-را ه مناسب حفظ طبیعت................است.

 

5-کاربردهای آهن در کارخانه ها چیست؟

 

6-چرابرای خشک کردن خمیر کاغذ از غلتکهای اهنی استفاده میشود؟

 

7-ویژگیهای فلزات چیست؟

 

8-کدام گزینه ها نادرست است؟

 

آ-فلزات رسانا نیستند

 

ب-سرب فلزی سمی است.

 

ج-جوهر نمک اسید خوراکی است.

 

د-اسیدهای خوراکی را با مزه ی ترش آنها میشناسیم.

 

9-انواع اسیدها را نام ببرید؟

 

10-امواج لرزه ای را تعریف کنید.

 

11-دانشمندان چگونه به ویژگیهای لایه های درونی زمین پی میبرند؟

 

12-براساس حالت مواد تشکیل دهنده لایه های درونی زمین به چند بخش تفسیم میشوند؟

 

13-سنگ کره جیست؟

 

14-منشا بیشتر زمین لرزه ها ......................است.

 

15-تفاوت هسته داخلی وخارجی در چیست؟

 

16-اثرات بهداشتی  و ساختمانی و اجتماعی ناشی از زمین لرزه را نام ببرید( هرکدام سه مورد).

 

17-زمین لرزه چه موقع اتفاق می افتد؟

 

18-چگونه در طبیعت از وقوع زمین لرزه های بزرگ جلوگیری میشود؟

 

19-درجاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است احتمال............................

 

20-بعد از وقوع زمین لرزه چه کارهایی باید انجام داد؟

 

21-سنگهای اتشفشانی چگونه بوجود میاید؟

 

22-اتشفشان فعال ونیمه فعال وخاموش راتعریف کنید.

 

23-هریک از سنگهای زیر چه کاربردی دارند.

 

توف اتشفشانی...........................سنگ پا........... پوکه معدنی..................

 

24-مهمترین گازهای اتشفشانی عبارتنداز ............و.................

 

25-فواید و ضررهای اتشفشان رانام ببرید؟ (هرکدام 3مورد)

 

26-ازنیرو چه استفاده هایی میشود؟

 

27-...........ناشی از اثر متقابل دو جسم است.

 

28-دریک مسابقه ی طناب کشی هرچه دوگروه طناب را مکشند ...........................زیر دونیروی مساوی اما درخلاف جهت بریکدیگر اثر میکنند.

 

29-نیروی گرانشی را تعریف کنید.

 

30-چرا سیارات به دور خورشید می جرخند؟

 

31-نیرویی که یک اهنربا بر اهنربای دیگر وارد میکند....................نام دارد.

 

32-جرا پس از مالیدن شانه به مو کاغذ جذب شانه میشود؟

 

33-نیرویی که سبب کند شدن حرکت میشود.................نام دارد.

 

34-اگر نیروی اصطکاک نبود جه اتفاقی می افتاد؟

 

35-برای کم کردن اصطکاک چه راههایی پیشنهاد میکنید؟

 

36-بر هواپیمای در حال پرواز چه نیروهایی وارد میشود؟

 

37-چگونه میتوان از کنده شدن سقفهای شیروانی کهنه در روزهای طوفانی جلوگیری کرد؟

 

38-برکشتی در حال حرکت در دریا چه نیروهایی وارد میشود؟

 

39-به نظر شما توپی که در حال حرکت است چرا پس از طی مسافت کوتاهی می ایستد؟

 

40- برای بازیافت زباله های آهنی چه راههایی را پیشنهاد میکنید؟


درس اول :

زنگ علوم / مسائل زندگی روزانه و حل آنها

مقدمه مهم

دانشمندان همواره در جست و جوی مطالب علمی جدید هستند و ما شاهد این هستیم که هر روز مطلب تازه ای
در گوشه ای از جهان کشف می شود و به ثبت می رسد . کسانی که در باره مسائل علوم تجربی کار می کنند از
یک روش متداول برای کار و تحقیق خود پیروی می کنند که به آن روش علمی می گویند . یعنی در واقع برای
اینکه به پرسش هایی که در حوزه علم و دانش برایشان پیش می آید پاسخ صحیح بدهند باید این مراحل را
بگذرانند وگرنه تحقیق آنها ارزشی ندارد . در زیر مراحل تحقیق روش علمی ذکر شده است . از شما عزیزان و
دانشمندان کوچک ولی با روحیه ی بزرگ خواهشمندیم که این مطالب را با دقت بخوانند و یاد بگیرند .
روش علمی، روشی است منطقی، که معمولاً محققان برای حل مسائل و یافتن پاسخ برای پرسش های خود، از آن
استفاده می کنند. این روش از چند مرحله، که مانند پله های نردبان پشت سر هم می باشند، تشکیل شده است.
مراحل روش علمی
مراحل زیر چگونگی حل مسئله به روش علمی می باشد که دانشمندان آن را ضروری دانسته و انجام می دهند .
1 ) مشاهده : یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم .
2 ) جمع آوری اطلاعات : یعنی اینکه ما اطلاعاتی را که با استفاده از حواس در یافت کردیم ، یادداشت کنیم .
3 ) پیشنهاد یا راه حل ( فرضیه سازی ) : در این مرحله به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخهای احتمالی می دهیم .
4 ) آزمایش فرضیه ها : با انجام آزمایش ، فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود .
5 ) تکرار آزمایش : بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند . پس باید چندین بار آزمایش کنیم تا
مطمئن شویم .

6 ) وقتی فرضیه ما با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید ، فرضیه ما تبدیل به نظریه علمی می شود .

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 ) وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می دهیم در واقع ......... داده ایم .

الف ) نظریه□ ب ) فرضیه □ ج ) نتیجه گیری □ د ) آزمایش □

2 ) اولین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟

الف) مشاهده□ ب) ارائه فرضیه □ ج) جمع آوری اطلاعات □ د) نتیجه گیری □


3 ) چه کسانی می توانند از روش علمی استفاده کنند ؟الف ) پزشکان□ ب ) مهندسان □ ج ) استادان □ د ) همه محققان □


4) به بررسی دقیق با استفاده از تمام حواس در روش علمی چه می گویند ؟

الف ) آزمایش□ ب ) نتیجه گیری □ ج ) ارائه فرضیه □ د ) مشاهده □

5) آخرین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟

الف ) فرضیه□ ب ) آزمایش □ ج ) نتیجه گیری □ د ) جمع آوری اطلاعات □

6) به چه علت گاهی انسان به جای استفاده از علم و دانش و تحقیق و بررسی به خرافات، جادوگری و حدس وگمان روی می آورد؟

الف ) کمبود دانش□ ب ) اجبار □ ج ) فقر □ د) مفیدبودن این روش □

جواب گزینه ها:

1_2_3_4_5_6

ب- الف- د -د -ج -الف
................................................................................................................................................................................................................
ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .
1 ) علی برای خودش و خواهرش مقداری شکر را در دو لیوان چای ریخت چای لیوان علی ولرم بود و لیوان خواهرش
داغ بود . او مشاهده کرد که شکر در لیوان خواهرش سریعتر حل شد او گفت شاید شکر در مایعات داغ زودتر حل
شود . این گفته او یک ................. است .
2 ) محمد کمی در درس هایش ضعیف شده بود و فکر کرد شاید علت آن از روش مطالعه باشد پس برای اینکه به
جواب خودش برسد در زمینه روشهای مطالعه به بررسی پرداخت ( کتابخانه ، پرسش از معلمان ، اینترنت و ... ) و هر
کدام را یادداشت کرد . به نظر من محمد فعلا درانجام تحقیق خود در مرحله ............................... است.
3 ) وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می دهیم در واقع ...................... داده ایم
4 ) فرضیه ها باید منطقی و قابل ............................... باشند .
5 ) برای درستی یا نادرستی فرضیه ها باید ............................... انجام شود .
6 ) محققان در مرحله ی آخر روش علمی ............................... تحقیق خود را منتشر می کنند .

جواب جاهای خالی:

1_2_3_4_5_6

فرضیه- جمع آوری -فرضیه - آزمایش -تکرار آزمایش -نتایج
................................................................................................................................................................................................................

ج ) جمله درست را با« ص»جمله نادرست را با « غ» نشان دهید .

1 ) بیشتر اتفاقات و حوادث علمی را می توانیم از قبل حدث بزنیم یا پیش بینی کنیم .

2 ) باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم که فرضیه ما درست است یا خیر .
3 ) نتیجه گیری از یک مسئله علمی قبل از انجام آزمایش صورت می گیرید .
4 ) آزمایش ها برای درستی یا نادرستی فرضیه ها انجام می شود .
5 ) مشاهده یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم .
6 ) فرضیه ها بر اساس مشاهده و اطلاعات جمع آوری شده مطرح می شود .
7 ) به بیان نظر در باره نتیجه نهایی یک مسئله علمی ( که با آزمایش های مختلف به اثبات رسیده است ) فرضیه
سازی می گویند .
8 ) وقتی که چیزی را مشاهده می کنیم و سپس برای علت آن پاسخ یا پاسخ های احتمالی طرح می کنیم نظریه
پردازی کرده ایم .


جواب گزینه ها:

1_2_3_4_5_6_7_8
غ -ص- غ -ص- ص- ص -نتیجه گیری -فرضیه سازی
................................................................................................................................................................................................................
د ) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید .
هر کدام از کارهای دانش آموزان چه مرحله ای از روش حل مسئله (روش علمی حل مسئله ) را ثابت می کند؟
در جلوی آن بنویسید .
1 ) دانش آموزان برای برپایی جشن مدرسه آماده می شوند و دقیق فضای مدرسه و کلاس را تماشا می کنند .
2 ) آنها هر چه را که لازم دارند و هر چه را که می خواهند در کلاس قرار دهند یادداشت برداری می کنند .
3 ) دانش آموزان برای آنکه بادکنک ها را به دیوار بچسبانند طوری که دیوار آسیب نبیند پیشنهاد دادند که بادکنک
ها را به موهایشان بمالند .
4 ) دانش آموزان چند تا از بادکنک ها را با مالش به موهایشان باردار کرده و به دیوار می چسبانند .
5 ) بعد از چسباندن چند بادکنک مشاهده می کنند که دو الی سه تا از بادکنک ها به دیوار نمی چسبد .
6 ) دانش آموزان علت را متوجه می شوند و بقیه بادکنک ها را نیز می چسبانند و می فهمند که با مالش بادکنک به
موی سر آنها خاصیت چسبندگی( بار الکتریکی ) پیدا می کنند .

جواب :

1_2_3_4_5_6
مشاهده -جمع آوری اطلاعات- ارائه فرضیه- آزمایش فرضیه -تکرار آزمایش- نتیجه گیری
.....................................................................................................................................................................................
ه ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1) هر کدام از واژه ها را تعریف کنید

علم : علم در لغت به معنی یقین, معرفت و دانش است . دانش و آگاهی در مورد پدیده های جهان اطراف ما
عالم یا دانشمند : دانشمند به کسی می گویند که همواره در راه تلاش و جستجو برای اثبات یا فهمیدن مسایل علمی
مطالعه و تحقیق می کند .

2) مراحل روش علمی را بنویسید .

مشاهده ، جمع آوری اطلاعات ، ارائه فرضیه ، آزمایش فرضیه ، تکرار آزمایش ، نتیجه گیری

3) مشاهده در روش علمی یعنی چه ؟

یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم .

4) بعد از مشاهده در روش علمی چکار باید کرد ؟

جمع آوری اطلاعات : یعنی اینکه ما اطلاعاتی را که با استفاده از حواس در یافت کردیم ، یادداشت کنیم .

5) چه زمانی یک محقق یا دانمشند فرضیه می دهد ؟

در این مرحله به مسئله و سوالی که برای محقق یا دانشمند پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می دهد .

6) چرا بعد از فرضیه سازی باید آزمایش انجام دهیم و آزمایش را چند بار تکرار کنیم ؟

با انجام آزمایش ، فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود . بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند . پس
باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم.

7) چه زمانی دانشمند یا محقق می تواند نتیجه گیری کند و نظریه بدهد ؟

وقتی فرضیه محقق با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید ، فرضیه تبدیل به نظریه علمی می شود .

درس دوم سرگذشت دفتر من

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1) از کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

الف ) ساقه های محکم □    ب ) شاخه های چوبی□
ج ) برگ های پهن □      د ) تنه درختان تنومند □  

2) آب اکسیژنه یک ماده ................. است .
الف ) رنگ بر□    ب ) بو بر □    ج ) سمی □    د ) خوردنی □  

 3) به کمک آن می توان حجم زیادی از اطلاعات را روی آن ذخیره کرد .
الف ) چوب□   ب ) کاغذ □    ج ) فلش □    د ) کتاب □  

4) کدام ماده پس از مصرف و تبدیل شدن به زباله ، سالیان خیلی زیادی در طبیعت می ماند و دیر تجزیه می شود .
الف ) چوب□    ب ) ظروف پلاستیک □    آهن □   د ) کتاب □ 
 

5) کدام مواد زیر خاصیت رنگبریج ) دارند ؟
الف ) نفتالین - ساولن    □     ب ) الکل - بتادین □
 ج ) الکل - جوهرنمک □       د ) کلر - وایتکس    □

6 ) با افزودن چه مواد ی به خمیر کاغذ، می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد ؟
الف ) نشاسته و گچ□   ب ) شیمیایی □    ج ) آب ژاول و کلر   □ د ) اسیدی  □

جواب گزینه ها:

1_2_3_4_5_6
ج- الف- ج- ب- د- ب
.....................................................................................................................................................................................
ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

1) ماده ی اصلی و اولیه در تهیه کاغذ ............................... است.

2 ) یکی از راه های مناسب حفظ منابع طبیعی ............................... است.
3 ) آب اکسیژنه در برابر نور و ............................... واکنش شیمیایی نشان می دهد و تجزیه می شود .
4 ) عمل گرفتن کربن دی اکسید هوا توسط درختان و تولید اکسیژن با استفاده از نور خورشید را ..................... می نامند
5 ) روشهایی که به کمک آن بتوان مواد مصرف شده را حفظ نمود و دوباره مورد استفاده قرار داد را ..................... می گویند
6 ) با افزودن مواد ............................... به خمیر کاغذ ، می توان انواع مختلفی از کاغذ را تهیه کرد .جواب گزینه ها:

1_2_3_4_5_6
چوب -بازیافت -حرارت -فتوسنتز- بازیافت- شیمیایی
.....................................................................................................................................................................................
ج ) جمله درست را با« ص»وجمله نادرست را با « غ»نشان دهید .

1) برخی از کاغذها طبیعی و برخی دیگر مصنوعی اند .

2) داروها جزو مواد مصنوعی هستند .
3) بریدن درخت و انتقال آن به کارخانه تغییری شیمیایی محسوب می شود .
4 ) در حال حاضر برای ذخیره حجم زیادی از اطلاعات از هارد و فلش استفاده می شود .
5 ) مسلمانان در سمرقند در حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح به دانش ساخت کاغذ دست یافتند .
6 ) بیشتر موادی که در اطراف ما هستند و ما از آن ها اسنفاده می کنیم طبیعی هستند .
جواب گزینه ها:
1_2_3_4_5_6

همه مصنوعی اند- ص -فیزیکی- ص- ص- مصنوعی اند
.....................................................................................................................................................................................
د ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1) سه مورد از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

کنده کاری و نقاشی روی سنگ ها ، دیوار غارها ، چوب درختان

2) سه مورد از معایب و مزایای استفاده از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

مزایای استفاده : الف ) جلوگیری از قطع درختان برای تولید کاغذ ب ) محیط زیست گیاهان و جانوران سالم باقی می
ماند و هوا پاکیزه می شود . ج ) به دلیل عدم تماس با مواد شیمیایی بیماری ها کمتر می شوند د ) موادی مثل چوب و
سنگ به سادگی یافت می شوند . ( در دسترس هستند )
معایب استفاده : الف ) به دلیل حجم و وزن زیاد تقریبا جابجایی آنها ممکن نیست . ب ) فضای زیادی را اشغال می
کنند ج ) اطلاعات کمی را می توان روی آنها نوشت . د ) زمان زیادی برای نوشتن صرف می شود .

3 ) از کدام قسمت درخت می توان کاغذ تهیه کرد؟

ساقه و تنه ی محکم و شاخه های درختان تنومند

از کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

شاخه های کوچک و برگ و ریشه درخت

4 ) آیا کاغذهایی نظیر شانه تخم مرغ، کارتن ها و جعبه های دستمال کاغذی را می توان بازیافت کرد؟ چرا؟

خیر. چون قبلا بازیافت شده اند دیگر نمی توان آن ها را بازیافت کرد .

5 ) هر یک از مشاغل زیر چه استفاده از کاغذ می کنند؟

الف) خیاط : ........................................................

ب)بانک:.................................................................

ج) داروخانه :.....................................................................

د)عکاس:..........................................................................

ه)دانش آموز:......................................................

و)پزشک:...........................................................

خیاط برای طرح الگوی لباس بانک برای رسید بانکی ، اوراق بهادار و چاپ پول
داروخانه برای قراردادن دارو درون پاکت و جعبه عکاس برای چاپ عکس و فتوکپی
دانش آموز برای کتاب و دفتر پزشک برای نوشتن نسخه داروی بیماران
6 ) چه کاغذهایی را نمی توان بازیافت کرد ؟
کاغذهای آغشته به مواد غذایی و مواد شیمیایی ، کاغذهای کاربن دار ، کاغذهای روغنی ، کاغذهای با پوشش مومی
مثل لیوان کاغذی ، عکس و . . .

7) انواع کاغذ را نام ببرید ( چهار مورد )

1) کاغذ تحریر 2 ) کاغذ رنگی 3 ) کاغذ اسکناس 4 ) کاغذ کاهی 5 ) کاغذ مات و براق 6 ) کاغذ خودکپی 7) پشتچسبدار 8 ) کاغذ انجیلی 9 ) کاغذ کادو

8) کاربردهای کاغذ را نام ببرید ( چهار مورد )
از کاربردهای کاغذ می توان به موارد زیر اشاره کرد . کتاب ، دفتر ، روزنامه ، چاپ عکس ، چاپ اسکناس ، تولید
نقشه ، تولید مقوا ، کاغذ دیواری ، اشتنباخ جهت طراحی ، کاغذ انجیلی برای کارهای خیلی حساس و با ارزش

9) مراحل تولید کاغذ در کارخانه را به اختصار شرح دهید .

1) قطع درختان و کندن پوست آنها 2 ) خردکردن چوب ها و تبدیل آنها به چیپس 3 ) مخلوط کردن خرده های چوب ( چیپس ) با آب و تولید خمیر 4 ) اضافه کردن آب اکسیژنه و یا محلول های سفید کننده دیگر 5 ) عبور از
غلتک ها برای گرفتن آب کاغذ و نازک و صاف کردن آن 6 ) برش کاغذ به اندازه های مورد نیاز بازار
10 ) کدام مرحله ساخت کاغذ شیمیایی است ؟ چرا
مرحله خمیر کردن چون در این مرحله موادی درون چوب از آن جدا می شود و با افزودن آب اکسیژنه و یا کلر رنگ
خمیر سفید می شود و تمام این مراحل شیمیایی است .

11) بازیافت چیست ؟ سه مورد از فواید بازیافت را بنویسید .

بازیافت یعنی بکار بردن روشهایی که به کمک آن می توان مواد مصرف شده را حفظ نمود و دوباره مورد استفاده قرار داد

. مزایا : 1 ) صرفه جویی در مصرف مواد طبیعی و خام . 2 ) کم شدن هزینه ها : پول کمتری خرج می شود برای تولید
کالای جدید . 3 ) حفظ محیط زیست : پسماندها از طبیعت جمع می شوند و مورد استفاده ی مجدد قرار می گیرند .
12 ) چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می کنید؟

1 ) در مواقع ضروری از کاغذ استفاده کنیم . 2 ) در موقع نوشتن دقت کنیم که برگه های کاغذ از بین نروند .3) برگه های باطله را جداگانه در کسیه زباله بگذاریم و برای بازیافت تحویل مامورین شهرداری دهیم .

13 ) مراحل بازیافت کاغذ را بنویسید .

1 ) مردم کاغذها را درون ظرف های مخصوص قرار داده و تحویل مراکز

بازیافت دهند . 2 ) خردکردن این کاغذها در کارخانه 3 ) مخلوط کردن آب با این مواد و تولید خمیر و استفاده از
محلول ها و مواد شیم
/ 3 نظر / 547 بازدید
دوست من

سلام دوست من به این سایت یه نگاهی بکن

دوست من

http://www.rasoultalebi.blogfa.com/

دوست من

سلام چرا مطالب جدید نمی فرستی